Khi răng khôn bị sâu thì nên làm gì – Trám hay Nhổ?

Mọc răng khôn được xem là một quá trình diễn ra khi chúng ta bước vào độ tuổi trưởng thành. Vì là răng số 8 – phát triển khi bộ hàm của con người đã hình thành nên răng khôn thường tìm cách chen ngang, mọc lấn không ngay hàng và gây khó khăn cho