Hỏi đáp: Răng sứ bị mẻ có trám được không?

Sứt, mẻ răng sứ sau một thời gian sử dụng là trường hợp không phải

.
.
.
.