Bọc răng sứ kim loại được bao lâu?

Răng sứ kim loại được ưa chuộng vì có giá thành rẻ, trong khi vẫn

.
.
.
.