Ưu nhược điểm của việc bọc răng sứ là gì?

Trở thành “xu hướng” trong những năm gần đây, bọc răng sứ được đông đảo

.
.
.
.