Bọc răng sứ bao lâu thì ăn được như bình thường?

Ăn uống là quá trình không thể thiếu ở mỗi người, vậy sau khi bọc

.
.
.
.