Bọc răng sứ khi mang thai có ảnh hưởng gì không?

Có bầu bọc răng sứ được không? Bọc răng sứ khi mang thai có sao

.
.
.
.