Tại sao phải chụp X-quang trước khi niềng răng?

Nhiều bạn có thắc mắc là khi thăm khám chỉnh nha thì Bác sĩ có

.
.
.
.