Điều trị tủy có đau không? Cảm giác diệt tủy răng thế nào?

Điều trị tủy răng có đau không hay cảm giác diệt tủy như thế nào?

.
.
.
.