Hở răng sau khi bọc răng sứ phải làm sao?

Hở răng sau khi bọc răng sứ là tình trạng không phải hiếm gặp, ảnh

.
.
.
.