Tác hại của vôi răng đến sức khỏe răng miệng

Chúng ta thường không có thói quen cạo vôi răng định kỳ bởi chủ quan

.
.
.
.