Bảng màu răng sứ của một số loại răng sứ phổ biến

Ngoài lựa chọn yếu tố thương hiệu, thì bảng màu răng sứ khá quan trọng;

.
.
.
.