Hàm duy trì là gì? Có mấy loại? Đeo bao lâu? Giá tiền?

Sau khi kết thúc quá trình niềng răng, các Bác sĩ thường chỉ định bệnh

.
.
.
.