Nhổ răng khôn không đau có thật hay không?

Do răng khôn có kích thước lớn, nhiều chân răng và nằm sâu bên trong

.
.
.
.