Răng sữa bị sâu có nên nhổ? Hay trám tốt hơn?

Răng sữa bị sâu là tình trạng xảy ra rất phổ biến ở trẻ nhỏ,

.
.
.
.