Tụt lợi là gì? Có tự khỏi không? Cách chữa như thế nào?

Tụt lợi hay còn gọi là tụt nướu răng, là một căn bệnh nha khoa

.
.
.
.