Răng thưa có niềng được không? Giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc răng thưa có niềng được không? Niềng răng thưa mất bao

.
.
.
.